Beskrivning

Alubox för V-dragstång

Den robusta och praktiska alubox monteras med hjälp av grundhållaren på V-dragstången. På så vis går inget ytterligare lagringsutrymme på WHEELYS lastyta förlorat.

Släpvagn

Alubox för V-dragstång