Fordonsteknik

Efterlevnad

Förtroende och integritet är nyckelbegrepp i en modern företagskultur. Ett företag som långsiktigt vill vara kvar och växa på marknaden är beroende av förtroende från sin omgivning, sina kunder och leverantörer, och sina medarbetare, både lokalt och globalt. Vi förbinder oss till detta i vår Code of Conduct (uppförandekod) där vi beskriver implementeringen och tillämpningen av våra företagsprinciper i vardagliga affärssituationer.

Med uppföranderegler som gäller för alla länder skyddar vi våra medarbetare, vårt företag samt våra kunder och partners. Förebyggande och kontrollerande åtgärder, i första hand principen med dubbla kontroller och regelbundna revisioner, är avsedda att stödja vårt värdebaserade efterlevnadssystem. Dessutom har vi ett obligatoriskt utbildningsprogram för efterlevnad för våra medarbetare.

Efterlevnadssystemet stödjs ytterligare av ett visselblåsarsystem. Medarbetarna har när som helst möjlighet att anmäla regelbrytande förhållanden. Eftersom ett ansvarsfullt och lagligt beteende, utanför vårt företags gränser är viktigt för oss har vi infört några uppföranderegler för våra leverantörer. Följandet av rättsliga bestämmelser, transparens och rättvis konkurrens är grundläggande beståndsdelar i vår dagliga verksamhet. Därför ställer vi höga krav på oss själva, men också på våra leverantörer, när det handlar om rättvis konkurrens, bekämpandet av korruption, dataskydd, miljöskydd, arbetsskydd, undvikandet av intressekonflikter och skydd av tillgångar och information.

I en snabbt föränderlig omvärld kontrollerar vi ständigt vårt efterlevnadssystem för att kunna anpassa våra regler och processer till nya riktlinjer och tekniska utvecklingar.

Ytterligare information om Compliance för inköp hittar duhär. Certifikaten för våra filialer hittar du här

Riktlinjer för uppförande och etik