Fordonsteknik

Vår företagskultur

Våra värden

Partnerskap

Vi strävar efter en konstruktivt mänsklig och professionell värdegemenskap med alla våra partners och medarbetare. Vi erbjuder alla våra kunder enastående tillverkningskvalitet, lösningar och tjänster som är skräddarsydda efter deras speciella behov. Därmed blir vi kompetenta, engagerade och närvarande både nära och världsomspännande.

Nätverk

Med våra egna internationella specialister och strategiska partnerskap stärker vi vårt kunnande till förmån för idéer som erbjuder lösningar för kundernas behov inom alla områden.KvalitetsgarantiVåra produkter klarar de högsta kraven:Regelbundet genomförs olika hårda praktiska prov på olika testbanor.

Framtidssäkert

Vi har personerna, idéerna, produkterna, samarbetspartnerna och storleken. Men framför allt rustar oss vårt sätt att leva och tänka kvalitet inför framtidens utmaningar.

Vårt kvalitetslöfte

Våra produkter uppfyller de högsta kraven: De testas intensivt innan de kommer ut på marknaden. I nära samråd med testavdelningen pressar våra testingenjörer i det nya teknikcentrumet dagligen våra komponenter, komponentgrupper och färdiga produkter till sina gränser. Regelbundet genomförs olika hårda praktiska prov på olika testbanor.

Vår ledarstil

Enastående produkter och tjänster kan endast skapas med enastående medarbetare. Hos oss arbetar människor som ser möjligheterna och utnyttjar dem: Varje dag bevisar våra medarbetare sina höga kvalitetskrav genom precision, insats, kreativitet och professionalism. Kvalificerade och tillfredsställda medarbetare är grunden för vårt företags framgång. Vi stödjer våra medarbetare genom systematiska och målinriktade personalutvecklingsåtgärder och en kultur med öppen dialog. Här kan vi mäta våra och våra medarbetares framgångsfaktorer:

Framgångsfaktorer

Vi klarar av förändringar.

Vi kan anpassa oss till nya och snabba förändringar i vårt arbete och i våra team, och vi är öppna för det nya och ovanliga.

Vi vill utvecklas.

Vi är motiverade att skaffa oss kunskap och att utvecklas inom organisationen. Vi tar initiativ och personligt ansvar för att uppnå personlig tillväxt.

Vi arbetar på ett resultatorienterat sätt.

Vi har den nödvändiga kompetensen och kunskapen för att uppfylla kärnuppgifterna i vår roll. Vi kan och vi vill täta eventuella luckor. Vi genomför de rätta sakerna i rätt tid. Vi tar oss an våra uppgifter med energi och nyfikenhet.

Vi gillar att kommunicera och vi gör det skickligt.

Vi intar en tydlig och exakt ställning och delar öppet relevant information med rätt personer.

Vi rör oss smidigt i organisationen.

Vi förutser och förstår komplexa affärskrav och/eller konkurrerande prioriteringar och hanterar dem med tillförsikt.

Vi är teamkänsla.

Vi har alltid en positiv, öppen och objektiv inställning till andra. Vi vill vara en person som andra gärna samarbetar med. Vi ger teamets behov företräde framför våra individuella intressen.

Mer från företagsvärlden

Företagshistoria

Den 11 november 1931 tog låssmeden Alois Kober över ett litet låssmedsföretag i Kötz. Då föddes AL-KO Vehicle Technology Group. Sedan dess har det skett en hel del.

Läs mer

Efterlevnad

Ett företag som långsiktigt vill vara kvar och växa på marknaden är beroende av förtroende från sin omgivning, sina kunder och leverantörer, och sina medarbetare, både lokalt och globalt.

Läs mer

Ansvar

Att AL-KO Vehicle Technology Group kan fortsätta utveckla sig med framgång efter mer än 90 år är endast möjligt tack vare att människorna gärna arbetar hos oss och med oss, och att de är redo för samarbete och förändring. Teamspirit, flexibilitet och dynamik är de styrkor som utgör vår arbetsmiljö.

Läs mer

Styrelse

Vårt ledningsteam har satt upp de hösta prestationsstandarderna och strävar efter att behålla företag och anställda som delar deras strävan efter topprestanda. Den högsta ledningen på vårt amerikanska moderföretag, DexKo Global, hittar du här. 

Läs mer