Beskrivning

Drag standard

Som standarddragkrok för alla husbilar utan ramförlängning eller icke-lastbärande ramförlängning kan dessa utföranden användas. Monteringsdelar för lasthållare kopplingarna kan när som helst eftermonteras utan problem.

D-värde Beteckning Lämplig för variant.Max. vertikal belastning vid stillastående (i kg)
12.5 kN MT017 För alla husbilar utan ramförlängning 80 kg
12.5 kN MT026 För alla husbilar utan ramförlängning 150 kg
12.5 kN MT30 För alla husbilar utan ramförlängning 150 kg
7.7 kN MT041 För alla husbilar utan ramförlängning 90 kg
7.7 kN MT042 För alla husbilar utan ramförlängning 150 kg
12.5 kN MT047 För alla husbilar utan ramförlängning 80 kg
12.5 kN MT053 För alla husbilar utan ramförlängning 80 kg
Släpvagnskopplingar

Drag standard

FAQ/Vanliga frågor

Tack vare vår erfarenhet och know-how kan vi erbjuda dig kopplingar till de flesta europeiska fordon. Andra fordon kan tillverkas på individuellt av oss eller våra servicepartner. Kom ihåg att inte överskrida den tillåtna släpvikten för ditt fordon (registreringsbevis, CoC-dokument). Alternativ kan en lösning nås tillsammans med TÜV utan att ta hänsyn till dokumenten.
För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt, korrekt som möjligt och utan tidsfördröjning är det viktigt att du fyller i alla uppgifter. Basfordon Husbilstillverkare Modell/handelsbeteckning Tillverkningsår Chassinummer Ytterligare uppgifter som t.ex. vattentank, ramförlängning osv. Om några uppgifter saknas kontaktar vi dig omedelbart.
Det är den första uppgiften om hållfasthet på en släpvagnskoppling. Det beräknas med följande formel: D = G(K) x G(A) x 9,81 G(K) + (A) Där G(K) är tillåten totalvikt på dragfordonet i ton (t) och G(A) är totalvikt på släpvagnen som också anges i ton. Till exempel krävs för en Fiat Ducato med 3,5 tillåten totalvikt och en släpvikt på 2 t en koppling med ett D-värde på minst: D = 3,5 x 2,0 x 9,81 = 12,50 kN 3,5 + 2,0. Den faktiska tillåtna dragkapaciteten beror dock på registreringen under siffran 28 eller O1 i fordonets registreringsbevis. Vid olika angivna värden är det alltid det lägsta som gäller för godkännandet.
I många fall är ett originalchassi (t.ex. Fiat/Mercedes) för kort för en husbil. Därför är en ramförlängning vanligtvis nödvändig. Den bär hela det bakre garaget eller hela fordonets bakre del. Eftersom till exempel ett bakre garage med en nyttolast på 150 kg ger betydligt lägre krafter än en 2 000 kg släpvagn eller en extra lasthållare, måste ramförlängningen förstärkas med EG-testade komponenter för att skapa en stabil anslutning. För montering av en släpvagnskoppling eller en lasthållare måste ramförlängningen förstärkas med lämpliga komponenter!
Släpvagn och lasthållare kan kombineras (kan inte användas samtidigt). Lasthållaren kan användas även efter fordonsbyte. Endast fordonsspecifika registreringar krävs. Elkabelsatsen måste alltid beställas separat (inte tillämpligt för ev. befintlig släpvagn).