Beskrivning

WHEELY-adapter för huvudbygel

Med adaptern för huvudbalken förflyttas den fram ca 80 cm för att t.ex. kunna transportera motorcyklar och boxermotorer.

Släpvagn

WHEELY-adapter för huvudbygel