Beskrivning

WHEELY handvinsch

Handvinschen är monterad på sidan av WHEELY för att möjliggöra en enkel manövrering. Med den medföljande brytrullen kan linan styras optimalt. Motorcyklar och mopeder kan lättare dras upp i lastområdet med hjälp av handvinschen.

Släpvagn

WHEELY handvinsch