Beskrivning

WHEELY utrustningssats för förlängning av lastytan

Med WHEELY-utrustningssats för förlängning av lastytan får du mer plats på plattformen. Last djupet förlängs till ca 1100 mm.

Släpvagn

WHEELY utrustningssats för förlängning av lastytan