Beskrivning

WHEELY fällås

För obromsad släpvagn. Det perfekta stöldlåset.

Släpvagn

WHEELY fällås