Beskrivning

WHEELY reservhjulshållare

Reservhjulshållarens för WHEELY-däck monteras under plattformen.

Släpvagn

WHEELY reservhjulshållare